Milan Gábor                                                  
MIGASS, s.r.o. 
CO2 v iných rozmeroch
ÚVOD / FIRMA / CO2 V AKVÁRIU / OSTATNÉ / KONTAKT

CO2 v iných rozmeroch, www.migass.sk & www.migass.eu
od 16.03.2020 otvorený len eshop www.migass.sk, + sóda bombičky. Distribúcia CO2 je prerušená do odvolania.

   niečo o CO2

   základné informácie

Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Aj keď nie je jedovatý, je nedýchateľný!
   Pod tlakom (vo fľašiach) je v kvapalnom stave, pri teplote -78,48°C sublimuje (suchý ľad). Jeho kritická teplota je 31°C a kritický tlak je 7,39 MPa. Z tohto dôvodu musí byť ventil fliaš výbavený tlakovou poistkou.

Obrazok_co2    CO2 iné pohľady .. (ne)bezpečné množstvo

   porovnanie limitov CO2 & CO

CO2 nie je CO (niekde, niekedy a často sa zamieňa) a už vôbec nieje kyslík. Aj keď nie je jedovatá, je nedýchateľná, a v koncentrácii 5000 ppm (čiastok z milióna) môže byť človek vystavený maximýlne 8 hodín.     Nebezpečná hranica CO (oxidu uhoľnatého) je už 50 ppm, čo by mal signalizovať alarm každých 20 sekúnd. Excelovskú tabuľku na výpočet a porovnanie si môžete stiahnuť z linku: https://drive.google.com/file/d/0Bw8G_0JLo6dQUTNxNk1rX1B3TGM/view

   použitie CO2

   má široké využitie:

- surovina pre chemickú výrobu 
- ochranná atmosféra pri zváraní ocele
- pri výrobe perlivých nápojov
- náplň snehových hasiacich prístrojov
- chladiace médium (suchý ľad)
- hnací plyn a ochranná atmosféra pre potravinárske účely

vplyv na globálne otepľovanie

Ročné vulkanické aktivity dodávajú do ovzdušia Zeme približne 130 až 230 Tg (Gt), čo predstavuje rádovo len 1 až 2 % produkcie CO2 ľudstvom. Nárast CO2 v ovzduší je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania, je spôsobený hlavne spaľovaním fosílnych palív a úbytkom lesov. Našťastie, veľké množstvo je fixované fitoplanktónom, ktorého však so stúpajúcou teplotou intenzita fotosyntézy klesá.
V prípade problémov s otvorením odkazov a súborov vo vašom mobilnom zariadení Vám môžem odporučiť (aj bezplatný) kancelársky balíčekWPS Office + PDF, ktorý si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky www.wps.com alebo: http://www.apkmirror.com
Document made with KompoZer

MIGASS, s.r.o. Osloboditeľov 516, 08204 Drienov, vytvorené v programe KompoZer