Milan Gábor                                                  
MIGASS, s.r.o. 
CO2 v iných rozmeroch
ÚVOD / FIRMACO2 V AKVÁRIU / OSTATNÉ / KONTAKT
FĽAŠE / REGULOVANIE / DIFÚZORY / KONTROLA / DIELY


Pri prihnojovaní v akváriu treba byť opatrný a viac neznamená lepšie. Co2 okysľuje vodu v akváriu, čím ju čiastočne dezinfikuje. Na rybkách sa to prejaví aj vyššou lesklosťou. Väčšie množstvo CO2 ich však môže zabiť, preto je nutná kontrola. Tiež je ideálne púšťať co2 až po nakrmení rybičiek, aby sa predišlo k hltaniu CO2 z hladiny akavária.

  Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×10-10 ton uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík - v množstve až 5×10-10 ton - čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu. Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje všeobecnou rovnicou:

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

Môžeme teda hypoteticky povedať, že ak nám rastlina spotrebuje 1 diel vody (nerátame odparenú, či vsiaknutú), mala by spotrebovať aj 1 diel CO2. Reálne však rastlina prijme 2 diely vody, a 1 diel vody použije na vlastnú réžiu. Preto by mala mať rovnica nasledujúci tvar:  12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O  Nakoľko však máme redukčné ventyly ciachované v litroch plynu za minútu, musíme si hmotnosť plynu prerátať na litre a naopak.
   Budeme vychádzať z množstva 1 kg (1000g) plynu CO2.
 Molárna hmotnosť CO2 je 44,01, teplotu máme 20°C = 293,15 K.  Tlak budeme brať do úvahy 1Bar = 100 kPa
Stavová rovnica ideálneho plynu je nasledovná:   p*V = n*R*T = m/M*R*T    /kPa.dm3.mol-1/

p = daný tlak;V = objem pri danom tlaku; m = hmotnosť plynu (1000g); M = molárna hmotnosť (44,01); R = univerzálna plynová konštanta 8,3144; T = termodinamická teplota (273,15+°C);
takže: 1000/44,01*8,3144*293,15= 55382,1/tlak(100kPa) = 553,82dm3(L)                                                              zdroj: fch.upol.cz
1kg CO2 = 554 litrov plynu 
Z daného vzťahu vieme približne vyrátaťaj množstvo plynu, ktoré zostane v sudoch po vyčapovaní nápoja. Ak máme 50L sud,  a tlak nastavený na 2,5 bar, po vytlačení nápoja  zostane v sude 2,5 x 50 = 125 litrov plynu , čo je 225 gramov, teda v 4 sudoch by zostal približne necelý 1 kg. Samozrejme nerátame nasýtenie v nápoji 1-3 g/L, potom v 50L nápoja sa nasýti 50-150 gramov plynu.

PRÍKLADY ZOSTÁV
 PRÍKLAD ZOSTAVY     NÁVOD AKVÁRIUM     UZATVORENÉ ZÁHRADY     NANÁŠANIE FARIEB (AIRBRUSH)     NÁVOD SKLENÍKY


special_3v1

 diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša  podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil EMGV s káblom a konektorom
 • vsuvka G1/8“, 1 ks* ventil škrtiaci
 • prípojka nástrčková  G1/8“- 6 mm
 • difúzor 3 v 1 na 300 L, 35 mm
 • spínač časový* prísavky 3 ks* hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm


special_2v1

diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša  podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil EMGV s káblom a konektorom
 •  vsuvka G1/8“, 1 ks
 •  ventil škrtiaci
 • prípojka nástrčková  G1/8“- 6 mm
 • difúzor 2 v 1 na 300 L, 35 mm
 • spätný ventil podľa výberu* prísavky 3 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm,
priklad_sklo

 diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil plastový škrtiaci L- G1/8“ - 6mm
 • ventil on/off, plast
 • ventil spätný, sklo
 • počítadlo sklo
 • difúzor 20 mm, sklo, príp. podľa výberu
 • prísavky 6 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm
priklad_easy

diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil škrtiaci L-  G1/8“- 6mm, plast
 • difúzor 3 v 1, 35 mm
 • prísavky 3 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm
MIGASS, s.r.o. Osloboditeľov 516, 08204 Drienov, vytvorené v programe KompoZer

Document made with KompoZer